OCEĽOVÉ  KONŠTRUKCIE

  • Výroba a montáž oceľových konštrukcií stavieb
    Oceľové haly, priemyselné opláštenie hál
  • Zámočnícka výroba pre stavebníctvo
    Zábradlia, markízy, prístrešky, lávky, podporné konštrukcie
    Atypické prvky architektúry pre interiér
  • Oceľové konštrukcie pre priemysel, obchod