INŽINIERSKA ČINNOSŤ VO VÝSTAVBE

  • Príprava podkladov pre projektovú činnosť
  • Inžinierska činnosť za účelom získania : Územného rozhodnutia, Stavebného povolenia, Kolaudácie stavby
  • Vedenie stavieb, investičný a stavebný dozor